Privacy

Versie september 2019

In dit Privacybeleid informeert BeSnugz, onderdeel van RAKR Services, (hierna: “BeSnugz”, “wij” of “ons”) u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RAKR Services
handelend onder de naam: BeSnugz (www.besnugz.nl)
Telefoonnummer: 06-57546353
Bereikbaarheid: van maandag tot en met vrijdag vanaf 18.00 tot 21.00 uur
E-mailadres: info@besnugz.nl
KvK-nummer:  73125032
BTW-nummer: NL147827723B01


Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze klanten, dan wel bezoekers en gebruikers van onze websites en onze klantenservice. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over aankopen en gegevens over interesses en voorkeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van RAKR Services, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind u in ons Cookiebeleid.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats
Bezorgadres, factuuradres
Telefoonnummer, e-mailadres
Geboortedatum, geslacht
Gekochte producten
Bank- en betaalgegevens indien u een aankoop doet
Klantstatus en tegoeden
Websitebezoek en klikgedrag
IP-adres
Gegevens over uw computer
Duur en tijdstip van het bezoek
Reviews, als u die schrijft

We maken aantekening van de gesprekken die we met u voeren, zodat we u een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij zullen u nooit vragen om gevoelige gegevens met ons te delen.


Artikel 3 – Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze producten en diensten op een goede en effectieve manier te kunnen leveren verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waardoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte willen wij u ook graag relevante informatie en aanbiedingen sturen.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

administratieve doeleinden, om de door uw gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;
het beheren van klantgegevens;
marketing-, promotie- en testdoeleinden;
verzending van: aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om reviews te schrijven, uitnodigingen voor klantonderzoeken en overige (noodzakelijke) informatie vanuit BeSnugz;
uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;
om vanuit klantenservice contact met u te houden en u vragen te beantwoorden;
voor targetting op een (vergelijkbare) doelgroep via social media, bijvoorbeeld via Facebook en Google. Via deze kanalen kan BeSnugz doelgroepen aanmaken, onder meer door e-mailadressen gehashed te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes of zoekresultaten te zien;
om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken.


Artikel 4 – Grondslag van de verwerking
 
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van BeSnugz is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van de aankoopovereenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat u een product niet kunt bestellen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Aankoopovereenkomst: om een aankoop die via onze websites wordt gedaan aan u te kunnen leveren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken: denk aan NAW-gegevens, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorggegevens.

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om u te benaderen met aanbiedingen die op uw voorkeuren zijn toegesneden, tenzij u privacybelang zwaarder weegt. Daarom houden wij bijvoorbeeld u gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming altijd intrekken.


Artikel 5 – Aan wie verstrekt BeSnugz persoonsgegevens?
 
Om u van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. Wij verstrekken verder alleen persoonsgegevens aan andere derden nadat wij uw voorafgaande toestemming hebben gekregen.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker is bijvoorbeeld een logistieke dienstverlener die jouw bestelling bij de postbezorger aanlevert of een e-mailmarketing-softwarebedrijf dat de verzending van e-mails faciliteert.

Wij ‘verkopen’ uw persoonsgegevens nooit. Een derde partij mag uw gegevens niet zonder uw toestemming voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor uw gegevens (denk aan de verwerking van de betaling door uw bank, of de verzending van uw pakket door de postbezorger).


Artikel 6 – Grondslag van de verwerking
 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Ook kunt u soms bezwaar maken of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Inzage en correctie: indien u wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of uw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@besnugz.nl. Daarin kunt u aangeven welke persoonsgegevens u wilt laten aanpassen. Als u een kopie van al uw persoonsgegevens wilt ontvangen kunt u een verzoek tot inzage bij ons indienen. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij zullen dan beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens namelijk niet verwijderen omdat wij deze moeten bewaren voor fiscale of andere wettelijke verplichtingen.

Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclame: Indien u niet langer reclame wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. U kunt u ook afmelden door contact met ons op te nemen. Dit geldt ook wanneer u geen prijs stelt op aanbiedingen die u telefonisch of per post van ons ontvangt.

Beperken: u kunt een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking daarvan.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of beperking indienen via info@besnugz.nl.


Artikel 7 – Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.


Artikel 8 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.


Artikel 9 – Vragen of klachten
 
Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via info@besnugz.nl. Wij helpen u graag verder.

Mocht je een klacht hebben die wij niet voor u kunnen oplossen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.